Pernahkah nama serverqq tebersit di pikiran anda? Bahkan juga cuman untuk sekali melalui. Pernahkah? Kemungkinan tidak ya, ingat nama ini akan jadi betul – betul nama yang asing untuk orang – orang yang tidak mengenal dengan dunia perjudian. Jadi jika anda baru saja sekali ini masuk di di dunia...